Oznam

Uverejnené: piatok, 20. marec 2020, 08:42

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 v nadväznosti na prerušenie od 16. marca 2020 do 29. marca 2020

prerušuje aj naďalej vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania.

 

 

Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky sa ruší!

 

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia najskôr jeden týždeň od odvolania prerušenia vyučovania.

 

 

Interná časť maturitnej skúšky sa uskutoční najskôr do dvoch týždňov od odvolania prerušenia vyučovania, najneskôr však do 30. júna 2020.

 

Absolventské skúšky sa uskutočnia najskôr dva týždne od odvolania prerušenia vyučovania.

 

Ukončenie druhého polrokaškolského vyučovania – 30.6.2020

 

Usmernenia budú priebežne aktualizované o nové oblasti aj v závislosti od epidemiologického vývoja a od rozhodnutí Ústredného krízového štábu.