Rozprávka Ježibabkovci

V piatok 9.1.2015 žiaci HDU pod vedením p.uč. Šafranovej vystúpili s rozprávkou Ježibabkovci pre deti zo ZŠ Požiarnická a ZŠ Park Angelium. Deťom sa rozprávka veľmi páčila a študenti vzorne reprezentovali našu školu. Blahoželáme.

Video ukážka

Copyright ©2019 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup