Aktuality archív

Konferencia „Brána jazykov otvorená – oživme rómsky jazyk ako zdroj identity“ a Rómsky jazyk – most medzi nami“.

Dňa 26.4.2016 2016 sa konala v Kremnici konferencia s názvom „Brána jazykov otvorená – oživme rómsky jazyk ako zdroj identity“ a Rómsky jazyk – most medzi nami“. Témou konferencie bola perspektíva vzdelávania rómskeho jazyka na základných a stredných školách ako podpora inklúzie na Slovensku z pohľadu inštitúcií. Konferenciu svojou účasťou podporili  splnomocnenec pre rómske komunity - Ábel Ravasz a štátny tajomník Ministerstva školstva SR  - Peter Krajňák.

Moderátorom konferencie bol Mgr. Igor André. So svojimi príspevkami na tému konferencie vystúpili:

  • Jozef Facuna, PhD., Štátny pedagogický ústav,
  • Milan Samko, PhD.,Ústav romologických štúdií, FSVaZ UKF v Nitre,
  • Cina Stanislav, PhD., Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity,
  • Ingrid Alföldyová, PhD., NÚCEM,
  • Irena Adamová, riaditeľka, Súkromná pedagogická a sociálna akadémia, Košice
  • Ingrid Lukáčová, zástupkyňa riaditeľa, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium Košice,
  • Nadežda Oláhová, riaditeľka, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Košice,
  • Gabriela Radičová - riaditeľka, Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium, Rimavská Sobota,
  • Jana Tomová, riaditeľka, Súkromné gymnázium, Kremnica.

 

    

Copyright ©2019 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup