Aktuality archív

Košice- STAR

V dňoch 23.2. – 24.2.2017 sa v Centre voľného času uskutočnila spevácka súťaž v populárnej piesni pod názvom KOŠICE-STAR. Zúčastnili sa jej deti z materských škôl, základných škôl, základných umeleckých škôl, základných umeleckých škôl  2. a 3. stupňa, študenti stredných škôl, konzervatórií. Každý si mal pripraviť 1 pieseň so sprievodom klavíra, gitary alebo CD podkladom. V kategóriách sa objavili aj väčšie počty súťažiacich, najmä v 1. kategórii základných škôl 1.- 4. ročníka až 23 súťažiacich. Porota pozostávala z týchto členov: PaedDr. Katarína Grac, PhD., Mgr. Agnes Hornyak, Ján Czáras, PhD. a spevák Robo Mikla, ktorý bol aj hudobným hosťom. Tento rok bolo o 1 kategóriu navyše, bola to 8. kategória – spevácke zbory.

Copyright ©2019 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup