Aktuality archív

Rómska pieseň 2018

" Rómska pieseň 2018" - Obrázok 1

Krajský matičný festival  " Rómska pieseň 2018" zaknihoval ôsmy ročník.

           V piatok  20. apríla 2018  sa konal v Košiciach 8. ročník krajského matičného festivalu „Rómska pieseň 2018“. Do  priestorov nášho konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach  prišlo  päťdesiat speváckych rómskych nádejí  z Košického a Prešovského kraja. Organizátormi kraj. matičného  festivalu boli Miestny odbor Matice slovenskej / MO MS / Košiciach – Myslave, Odbor školstva OÚ v Košiciach, mesto Košice a domáce Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium v Košiciach.

            V priebehu celého priebehu festivalu vystupoval s nadanými spevákmi z obidvoch krajov východného Slovenska domáci orchester ľudových nástrojov nášho konzervatória a zmiešaný zbor.

            Je potrebné spomenúť erudovanú porotu . Troch z domáceho konzervatória a jedného cezpoľného.  Predseda poroty -  Mgr. Slavomír Klempár,členky poroty  MgA . Radana Weidlichová , Mgr. Zuzana Džavoronok, všetci z domáceho Súkromného konzervatória na Požiarnickej ulici v Košiciach a Bc. Jozefína Šaňová zo ZŠ Ľudmily Podjavorinskej v Košiciach, ktorí  to nemali pri rozhodovaní  vôbec ľahké, hlavne pri prvých troch miestach v kategórii jednotlivcov. Preto boli udelené dve prvé miesta .

 Na prvých troch miestach boli ocenené tieto spevácke rómske talenty:

 

Kategória jednotlivcov :

 

1. miesto - Vlasta Ďurašková     ZŠ Kecerovce

1. miesto - Gabriel Gábor           ZŠ Kecerovce 

2. miesto - Viktória Gézová        ZŠ Ľudmily Podjavorinskej Košice

3. miesto - Frederik Hanko         ZŠ Ľudmily Podjavorinskej Košice

 

Kategória duetá:

 

1. miesto - Miroslav Pecha a Ján Pecha                    ZŠ Spišské Tomášovce

2. miesto - Jozefína Žigová a Slavomíra Žigová         ZŠ  Medzev

3. miesto - Samuel Zupko a Daniel Gaži                    ZŠ Ždaňa

Copyright ©2021 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup