Aktuality archív

Ľudová pieseň košickej mládeže

https://cloud2.edupage.org/cloud/hdimgc83ad946022489fe0df71edaba49bc.jpg?z%3AVHiUEIZkqswd1urSybV4mI7%2FzHGvoutMNrnLI5dRbIs6mtzCVLTZQ%2BX4O91%2F0qcU

Dňa 4. mája sa na Škultétyho 10, na Evanjelickom gymnáziu organizovala súťaž Ľudová pieseň košickej mládeže. Aj tento rok nás naše žiačky reprezentovali veľmi pekne. Na 1. mieste sa umiestnila žiačka 2. ročníka - Bohdana Žigová, na 2. mieste žiačka 3. ročníka - Viktória Šamková a cenu primátora získala žiačka 1. ročníka - Marianna Derdziaková.

Gratulujeme a prajeme veľa ďalších úspechov!

 

 

Copyright ©2021 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup