Aktuality archív

Ing. František Mrva

Cenu mesta Košice udelili aj nášmu dlhoročnému spolupracovníkovi. plukovníkovi v.v. Ing. Františkovi Mrvovi.

 

 

 

KOŠICE.  Začiatkom mája  sa v  historickej radnici v Košiciach uskutočnilo slávnostné odovzdávanie najvyšších mestských ocenení. Cenu mesta Košice si prevzalo sedem výnimočných ľudí. Oceňovanie je už tradične súčasťou osláv spojených s Dňom mesta Košice. Práve 7. mája 1369 bola mestu Košice udelená prvá erbová listina.

Kráľ Ľudovít Veľký ju ako prvý panovník v Európe udelil mestu Košice ako vôbec prvému mestu – právnickej osobe. Udeľovanie najvyšších mestských ocenení sa v krajskom meste uskutočňuje každý rok. V tomto roku to bolo už po 24. raz. Po prvý raz v histórii udeľovania cien sa tejto pocty dostalo  košickému matičiarovi – predsedovi Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach  –M.Č.  Myslava plukovníkovi v.v. Ing. Františkovi Mrvovi. A to všetko za jeho dlhoročnú činnosť pri rozvoji národnej kultúry , hlavne prácu s mládežou , nielen v Košiciach , ale aj  v celom Košickom a Prešovskom  kraji.

     Ako konštatovala deväťčlenná komisia pri výbere z dvadsiatich piatich kandidátov, bol navrhnutý  na toto významné ocenenie   a následne to  jednohlasne schválilo  mestské zastupiteľstvo,plk. v. v. Ing. František Mrva    hlavne pre tieto jeho matičné aktivity:

Plukovník  František Mrva je vojakom vo výslužbe, no aj na zaslúženom odpočinku je naozaj aktívny. Je predsedom Miestneho odboru Matice slovenskej v Košiciach MČ Košice- Myslava a angažuje sa v kultúrnej oblasti. Založil krajské matičné festivaly slovenských rozprávok a povestí, slovenskej ľudovej, rusínskej a rómskej piesne, amatérskeho divadla, ale aj rozprávok v podaní košických materských škôl a materských škôl z celého Košického kraja. Každého ročníka sa zúčastňujú stovky žiakov a študentov základných, stredných škôl a gymnázií nielen z mesta Košice, ale aj z celého Košického a Prešovského kraja.  Už desať rokov aj s mestom Košice organizuje charitatívne podujatia pre deti na košickej detskej onkológii DFN v Košiciach, a od roku 2004  organizuje koncerty pre detské domovy a sociálne zariadenia v meste Košice .  Plukovník . v. v. Ing. František Mrva podujatia organizuje vo svojom voľnom čase a takmer všetky výdavky spojené s  organizáciou krajských matičných festivalov, vrátane nákupu cien hradí sám...

Nedá nám spomenúť dôležitú skutočnosť, že na tejto cene, ktorú pre  predsedu MO MS  Košice – Myslava  plukovníka .v .v. Ing. Františka Mrvu schválilo Mestské zastupiteľstvo  v Košiciach, má veľkú zásluhu  aj naše Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium na Požiarnickej 1 v Košiciach, ktoré je spolu organizátorom krajského matičného festivalu „Rómska pieseň“,  spolu organizátorom vianočných koncertov pre košické   detské domovy a sociálne zariadenia v Košiciach, ale aj dlhé roky s našim Orchestrom ľudových nástrojov, spolu s ním   a mestom Košice  organizujeme tak potrebné charitatívne podujatia na detskej onkológii DFN v Košiciach. O účasti muzikantov z nášho SHDK v Košiciach  na Matičných dňoch, ktoré  dlhé roky organizujeme spolu s  MO MS v Košiciach - Myslave  už ani nebudeme hovoriť.

 

V Košiciach               

zriaďovateľ

Súkromného hudobného a dramatického konzervatória

na Požiarnickej 1 v Košiciach a

1.podpredseda MO MS  v Košiciach  MČ Myslava

PaedDr. Gejza Adam, PhD

Fotogalérie z udeľovania  cien :

Foto č. 1 – 3  - fotografie zo slávnostného ceremoniálu udeľovania ocenení mesta Košice.

Fotoč. 4        - medzi prvými gratulantmi bola  jeho  šarmantná manželka Evička Mrvová.

Foto č.5        - medzi gratulantmi nechýbal  ani  prítomný podpredseda vlády SR MUDr. Richard  Raši ,PhD, MPH.

Foto č.6        - zablahoželať prišli aj veľkí priaznivci Matice slovenskej - prorektor UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Ján Gbúr, CSc / prvý zľava / a výkonný

                        riaditeľ RTVS   v Košiciach PhDr. Jozef Puchala, PhD / prvý sprava /.

  

      

       

 

Copyright ©2021 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup