Aktuality archív

Národovec z východu Slovenska .

Len nedávno  sa dožil 65. tich narodenín   národovec z východu SR  - predseda Miestneho odboru  Matice slovenskej / MO MS / Košice – Myslava , plukovník v.v. Ing. František Mrva. So svojim MO MS v Myslave spolupracuje s našim Súkromným hudobným a dramatickým konzervatóriom na Požiarnickej 1 v Košiciach už dlhé roky.

 

Aj preto sme sa rozhodli napísať o jeho životnej púti.

 

Plukovník v.v. Ing. František  Mrva  pôsobil na významných postoch  v ozbrojených silách  SR /OS SR/ 33 rokov . Minister obrany SR Ján Sitek  mu udelil  za jeho dlhoročnú prácu v OS SR  najvyššie vojenské vyznamenanie „Pamätnú  medailu MO  SR  1. stupňa“. Po odchode z armády nastúpil do matičných štruktúr ako riaditeľ Domu  Matice slovenskej v Košiciach. Na tomto poste založil sedem veľkých krajských matičných festivalov slovenských rozprávok a povestí , hudby, ľudového spevu a amatérskeho divadla. Spomenieme  aspoň niektoré. Divadelné Košice Jozefa Adamoviča, Rómska pieseň,   Dobšinského Košice, Ľudová pieseň košickej mládeže, Hronského Jasov, alebo Detské rozprávkové Košice . Keď vedenie MS dalo za úlohu F. Mrvovi oživotvoriť MO MS v Myslave, urobil to na úrovni.  Veď na prvom snemovaní  bol  medzi hosťami aj vtedajší podpredseda vlády SR a súčasný poslanec NR SR doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc, a na tejto  matičnej slávnosti nechýbal ani náš Orchester ľudových nástrojov. To všetko sa udialo  pred kamerami  STV. Za matičné aktivity  , najmä za prácu s mládežou  mu mesto ako prvému matičiarovi v Košiciach  udelilo svoje najvyššie ocenenia. V roku 2009 to bola „Cena primátora mesta Košice “ a v tomto roku mu MZ v Košiciach  udelilo  najvyššie ocenenie „ Cenu mesta Košice“. Matica slovenská /MS/ ocenila  F. Mrvu za jeho matičné aktivity na východe Slovenska dvomi najvyššími vyznamenaniami. Pri jeho 60. tke  „Zlatou medailou MS“ a vlani „Zlatou medailou predsedu MS“.  Za jeho zásluhy o rozvoj  matičného hnutia v Košiciach a celom Košickom kraji ho v prezidentskom paláci  koncom roku 2009  osobne prijal  prezident SR doc. JUDr. Ivan Gašparovič. Na záver svojho funkčného obdobia ho pri návšteve Domu MS v Košiciach ocenil Zlatou plaketou ÚS SR prof. JUDr. Ján Mazák,

 

1.Spýtali sme sa plk.v.v. Františka MRVU, ako  sa začala jeho spolupráca s naším Súkromným konzervatóriom ?

 Spolupráca sa začala pred 15.timi rokmi. Z printových médií, ale aj od známych v Košiciach som sa dozvedel o PaedDr. Gejzovi Adamovi, PhD , ktorý bol nielen poslancom Federálneho zhromaždenia ČSFR, ale aj zakladateľom Strednej umeleckej školy  na Exnárovej ulici v Košiciach, ktorá za jeho pôsobenia vychovala stovky vynikajúcich absolventov tejto školy v oblasti hudby, ale aj divadla. Dnes sa jeho bývalá  škola pretransformovala na Konzervatórium Jozefa Adamoviča, ktorého do  školy pritiahol práve riaditeľ SUŠ PaedDr. Gejza Adam, PhD.

Ale čo je na tejto osobnosti , akou je Dr.Gejza Adam,PhD, najviac zaujímavé je tá skutočnosť, že vychoval na škole , ktorú založil slávny Orchester ľudových nástrojov, ktorý vystupoval pred takými svetovými osobnosťami, ako je  britská kráľovná  Alžbeta II,  holandská kráľovná Beatrix, švédsky kráľ Karol IX, Gustáv, alebo zosnulé monacké knieža Rainier. A britská kráľovná podala, pri osobnom stretnutí   PaedDr. Gejzovi Adamovi, PhD dokonca  ruku. Jeho Orchester ľudových nástrojov získal mnohé významné ocenenia po celej Európe.  A spolupráca pokračuje aj naďalej, keď PaedDr. Gejza Adam, PhD sa stal zriaďovateľom súčasného Súkromného  hudobného a dramatického konzervatória na Požiarnickej 1 v Košiciach.

2. Vieme, že Vám  pomáha   aj  pri uskutočňovaní matičných aktivít.

       Som na to veľmi hrdý, že už roky pôsobí v MO MS v Myslave, a bol zvolený za 1. podpredsedu MO MS. Neviem si predstaviť krajské matičné festivaly bez jeho pomoci, ale aj koncerty ku Dňu Ústavy SR,  koncert k okrúhlym výročiam vzniku SR, koncerty pre detské domovy a sociálne zariadenia, ale aj charitatívne koncerty pre choré deti na košickej detskej onkológii. Aj za tieto  matičné aktivity ho  bývalý predseda MS Ing. Marián Tkáč ocenil vysokým matičným vyznamenaním „Zlatou medailou predsedu  Matice slovenskej, ktorá mu bola slávnostne odovzdaná počas koncertu k 25. výročiu Ústavy SR, ktorý sa konal  v septembri minulého roku v Košiciach.

 

  Fotogaléria :

                                                                                                           

   Foto č.1 * náš dlhoročný spolupracovník -predseda MO MS v Košiciach – Myslave plk.v.v. Ing. František Mrva , ako riaditeľ Domu MS v Košiciach , počas návštevy

                     predsedu   ÚS SR  prof. JUDr. Jána Mazáka , kde mu  v Dome MS v Košiciach osobne odovzdal  sám predseda ÚS SR „Zlatú plaketu ÚS SR“ za jeho  matičné

                     aktivity v Košiciach a Košickom kraji.  

   Foto č.2 * slávnostné prijatie košického matičiara F. Mrvu prezidentom SR doc.

                     JUDr. Ivanom Gašparovičom  v prezidentskom paláci v roku 2009.

   Foto č.3 * predseda MO MS v Myslave  plk.v.v. Ing.František Mrva  odovzdáva  „Zlatú medailu predsedu MS“ PaedDr. Gejzovi Adamovi,PhD.  / prvý sprava /.

   Foto č.4 * Slávnostný koncert k 15. výročiu vzniku SR v Slov. technickom múzeu v Košiciach. PaedDr. Gejza Adam v prvom radev strede  vedľa prezidenta SR

                     Ing.Rudolfa Schustera,CSc. a otca arcibiskupa košickej Arcidiecézy Mons, Alojza Tkáča.

    

  

 

Aktuality archív

Copyright ©2019 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup