Aktuality archív

Vystúpenie v Štátnej vedeckej knižnici v Košiciach

Dňa 30. januára 2019 naši žiaci vystúpili  v Kultúrno-vzdelávacom centre Štátnej vedeckej knižnice v Košiciach na Pribinovej 1. Podujatie bolo venované prezentácii novej bibliografie Valérie Farah - Rómske umenie, vydané ŠVK v Košiciach. Hosťom podujatia bol uznávaný etnológ a romista PhDr. Arne B. Mann, CSc., ktorý predstavil svoju novú monografiu Rómski kováči na Slovensku.

 

Copyright ©2020 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup