Aktuality archív

Rómsky jazyk – inovácia – inklúzia

V dňoch 5. - 6. 4. 2019 sa v Bratislave konala Medzinárodná vedecká konferencia: Inovácia – Rómsky jazyk - Inklúzia/Výučba rómskeho jazyka metodikou vyučovania cudzieho jazyka/.

Konferenciu organizoval Štátny pedagogický ústav ako multiplikačné podujatie, ktorým finalizuje medzinárodný projekt Erasmus+ „Inováciou didaktiky rómskeho jazyka k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov zo znevýhodneného prostredia“.

Na konferencii sa zúčastnili aj naši pedagógovia rómskeho jazyka a literatúry a s kultúrnym programom vystúpili naši žiaci. Z rúk riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu, prof. PhDr. Ľudovíta Hajduka, PhD., prevzali zriaďovatelia našej školy Mgr. Irena Adamová a PaedDr. Gejza Adam, PhD. ocenenie za dlhoročnú prácu na rozvoji rómskeho jazyka, jeho zavedení do systému vzdelávania a za zvyšovanie vzdelanostnej úrovne rómskych detí a žiakov na Slovensku.

http://www.statpedu.sk/sk/aktuality/novinky-main/spu-zorganizoval-pri-prilezitosti-medzinarodneho-dna-romov-medzinarodnu-vedecku-konferenciu.html

 

 

Copyright ©2020 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup