Aktuality archív

Medzinárodný deň Rómov

8.apríl je Medzinárodným dňom Rómov – Maškerethemutno romengero ďives. Pri tejto príležitosti sa 10.4.2019 na našej škole uskutočnil (po minuloročnom nultom ročníku) 1. ročník súťaže v rómskom prednese poézie a prózy Naša rómčina – „Amari romaňi čhib“, ktorý organizovalo Kultúrne združenie občanov rómskej národnosti Košického kraja n. o.

Po umeleckom úvode v podaní žiakov a pedagógov nášho konzervatória sa prítomným prihovorili Mgr. Eva Gašparová a zriaďovateľka školy Mgr. Irena Adamová. Potom už nasledovala recitácia žiakov a  to z rôznych stredných škôl na Slovensku. Naša žiačka Viktória Faková sa stala víťazkou v prednese poézie. Srdečne gratulujeme.

 

Copyright ©2020 konzervatoriumpoziarnicka.sk
Design by Jazzup